กระทรวงมหาดไทยออกประกาศขยายเวลาทำบัตรประชาชน

       มหาดไทยออกประกาศขยายเวลาการขอมีบัตร บัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร จากภายในกำหนด 60 วัน เป็น 120 วัน เพื่อลดการแพร่เชื้อที่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการ

   เมื่อวันที่ 20 เม.ย.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคระบาดในประเทศไทย เพื่อลดการแพร่เชื้อที่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการ

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

       เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อกับประชาชนที่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการ ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ขยายกำหนดเวลาจากเดิมต้องทำภายใน 60 วัน นับแต่วันขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ ขยายเป็นภายใน 120 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดถึง 31 ก.ค. 63

       ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ จึงขยายกำหนดเวลาจากเดิมต้องทำภายใน 60 วัน นับแต่วันขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรใหม่ ขยายเป็นภายใน 120 วัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 เบญจ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : kaijeaw.in.th 

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์