การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การขออนุญาตชนิดนี้ เป็นเรื่องของสถานศึกษา ที่ต้องการบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา เข้ามาทำการสอน หรือบริหารโรงเรียน

ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ชั่วคราวครั้งละ 2 ปี แต่อาจจะหมดอายุลงก่อน 2 ปี เนื่องด้วยครูลาออกจากโรงเรียนก็เป็นได้

ในการขออนุญาตฯ สามารถขออนุญาตได้ 3 ครั้ง ต่อ 1 บุคคล โดยแต่ละครั้งต้องมีเหตุผลประกอบ(ดูคู่มือประกอบ)

หนังสือนี้ไม่สามารถนำไปสมัครงานที่โรงเรียนอื่นได้ เพราะสิทธิ์ของหนังสือนี้เป็นของโรงเรียน ไม่ใช่บุคคล แต่อาจจะนำไปแสดงประสบการณ์สอนเพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อเข้าศึกษาเพิ่มในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.โทวิชาชีพครู (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ใช้แสดงประสบการณ์สอนร่วมในการเรียนหลักสูตรดังกล่าว เพื่อรับสิทธิ์สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

แต่ไม่สามารถใช้หนังสือขออนุญาตฯ นี้เพียงอย่างเดียวในการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การขออนุญาตฯ นี้ กระทำผ่านระบบออนไลน์ KSP School เท่านั้น

เมื่อได้รับการอนุมัติ โรงเรียนสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ นั้นได้จากระบบ KSP School ได้เลย

ลิงค์รายละเอียดและวิธีการขออนุญาตทั้งชาวไทยและต่างประเทศ http://www.ksp.or.th/ksp2018/tmplicense/

มีข้อสงสัย โทร call center 02 304 9899

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: เฟซบุ๊กคุณณภัค ถิรกุลยศมาดี

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์