การศึกษา ชี้ลดพนักงานองค์การค้าฯ50%องค์กรรอด

“ดิศกุล” ประชุม ผอ.สกสค.จังหวัดทั่วประเทศมอบสโลแกน “สกสค.ใหม่ ครองใจผู้รับบริการ“ชี้ยุบองค์การค้าฯไม่ได้ แต่ถ้าลดพนักงานองค์การค้าฯลง 600 คนองค์กรรอ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การศึกษา ชี้ลดพนักงานองค์การค้าฯ50%องค์กรรอด

วันนี้ (28 พ.ย.) ที่อาคารหอประชุมคุรุสภา มีการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดทั่วประเทศ โดย นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.และ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.องค์การค้า ของ สกสค.กล่าวว่า สกสค.จะก้าวไปข้างหน้าได้นั้น ผู้บริหารจะต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ วางระบบการบริหารงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรให้เข้าใจตรงกัน การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่มีคุณภาพ มีจัดสรรอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงาน ใช้บุคลากรให้น้อยลง ใช้เทคโลยีเข้ามาให้บริการสมาชิกมากขึ้น สิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยเราต้องมุ่งสู่ “สกสค.ใหม่ ครองใจผู้รับบริการ“

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การศึกษา ชี้ลดพนักงานองค์การค้าฯ50%องค์กรรอด

นายดิศกุล กล่าวต่อไปว่า  เมื่อเร็ว ๆนี้บอร์ด สกสค.ได้อนุมัติให้องค์การค้าฯ ยืมเงินเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันองค์การค้าฯ มีทรัพย์สินที่ดินมูลค่าประมาณ 4 พ้นล้านบาท แต่มีหนี้สินประมาณ 5.8 พันล้านบาท ซึ่งปัญหาหนี้สินขององค์การค้าฯถือเป็นปัญหาใหญ่ เป็นมะเร็งร้าย สกสค.ต้องเข้าไปช่วยพยุงและผลักดันให้องค์การค้าเป็นลูกหนี้ที่ดี องค์การค้าฯยุบไม่ได้ ถ้าองค์การค้าฯยุบ สกสค.ที่เป็นองค์กรแม่ ก็จะเดือดร้อนไปด้วย ทั้งนี้ จะต้องเข้าไปดูระบบต่างๆในองค์การค้าฯใหม่ ซึ่งเบื้องต้นพบว่า องค์การค้าฯมีรายได้หลักจากการพิมพ์แบบเรียนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) แต่มีพนักงานเยอะประมาณ 1,200 คน ถ้าตัดลงครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ 600 คน โดยใช้วิธีการจูงใจให้ออก ประมาณ 600คน ก็จะช่วยลดภาระขององค์การค้าฯลง ถ้าเราทำให้องค์การค้าฯมีคนน้อยกว่านี้จะทำให้องค์กรอยู่รอด

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.05