การเรียน ป.โท สำหรับผู้เป็นครู มี 3 สาย

1. สายสอน เรียนให้ตรงเอกที่บรรจุ (ถ้าเรียนตามใจฉัน อันนั้นเป็นเรื่องความสนใจเฉพาะตัว) เพื่อผลต่อการเพิ่มวิทยฐานะ

2. สายบริหาร คือหลักสูตรการบริหารการศึกษา (ป.โท, ป.เอก ที่คุรุสภารับรอง) จบแล้ว + ปสก.การสอน 5 ปี ยื่นขึ้นทะเบีบนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา , ปสก. สายสอน 8 ปี ขึ้นฯ ใบฯ ผู้บริหารการศึกษา ส่วน ศ.น. ได้ทุก ป.โท สายหลักสูตรทางการศึกษา + ปสก.สายสอน 5 ปี

3. สายวิชาชีพครู ( เฉพาะที่คุรุสภารับรอง) เรียนเฉพาะวิชาชีพครู จบแล้วสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายเหตุ แต่ละสายเอามาใช้ปนกันไม่ได้ เป็นเอกเทศต่อกัน

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: เฟซบุ๊กคุณณภัค ถิรกุลยศมาดี วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 18:47 น.

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์