การไฟฟ้าคืนเงิน​ดอกเบี้ย เงินประกันการใช้ไฟยอดสะสม​ 5​ ปี

       วันนี้ 22 ก.พ. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “สื่อปราจีนบุรี” ขอแจ้งทุกท่าน​เพื่อทราบ ในรอบการจดหน่วยค่าไฟฟ้าเดือน​กพ.63 ​นี้​ จะมีการพิมพ์บิลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย​ 2​ ใบ/ 1​ ราย​ เนื่องจากการไฟฟ้าจะมีการคืน​ ดอกเบี้ยเงินประกันการใช้ไฟที่ผู้ใช้ไฟ.​ ชำระไว้​ ไม่ใช่การคืนเงินประกัน​ แต่จะคืนเฉพาะดอกผลที่เกิดจากเงินประกัน​ การคืนครั้งนี้เป็นยอดสะสม​ 5​ ปี​จากปี​ 2558-2562 โดยจะหักจากยอดค่าไฟฟ้า​ 

1.​ ถ้าเงินค่าไฟมากกว่าดอกเบี้ยที่จะได้รับก็จะนำดอกเบี้ยมาหักออกจากยอดค่าไฟฟ้ายอดที่ต้องชำระก็จะลดลง

2.​ ถ้าเงินค่าไฟฟ้าน้อยกว่าดอกเบี้ย​ ก็จะมีบิลไหลออกมาเป็นยอดเงินรับฝาก​ ให้​ผู้ใช้ไฟ.​ถือบิลใบนี้ไปขอรับเงินคืนที่การไฟฟ้า

3.​ ถ้าเงินค่าไฟฟ้าเท่ากับดอกเบี้ย​ก็จะหักลบกันไป

4.​ ถ้าค่าไฟฟ้า​ 0​ บาท​ และมีดอกเบี้ย​ จะมีบิลเป็นเงินรับฝากก็ให้​ผู้ใช้ไฟ.​ถือบิลนี้ไปขอรับเงินคืนที่การไฟฟ้า

ภาพจาก สื่อปราจีนบุรี

       ในการคืนเงินครั้งนี้จะคืนเฉพาะผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัย​ และกิจการขนาดเล็ก(ประเภท1115/1125/2125) เท่านั้นถ้าผู้ใช้ไฟไม่เข้าใจหรือสงสัยให้ไปสอบถามที่การไฟฟ้าโดยตรง

ขอขอบคุณที่มา : สื่อปราจีนบุรี

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์