ขีดเส้นพ.ค.63เห็นเกณฑ์วิทยฐานะใหม่

ขีดเส้นพ.ค.63เห็นเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ตั้งคณะทำงาน 2 ชุด เร่งศึกษาอดีต-อนาคตหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ขีดเส้นเดือน พ.ค.2563 เห็นโฉมหลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่

วันนี้ (23 ธ.ค.) ดร.อัมพร  พินะสา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ โดยอยากเห็นครูที่ได้วิทยฐานะเป็นครูที่มุ่งปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดผลต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง ประเมินจากการทำงานจริง ไม่เน้นการกรอกเอกสารให้ยุ่งยาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครู นั้น เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มี ศ.กิติคุณ ชนิตา รักษ์พลเมือง เป็นประธาน ได้มีมติตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 ชุด คือ คณะทำงานศึกษาวิจัยรูปแบบการขอมีและเลื่อวิทยฐานะที่ตอบโจทย์กับคุณภาพผู้เรียน และ คณะทำงานศึกษารูปแบบของหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมปัญหาการใช้ ว.13 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ หรือ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้เรียกร้องให้มีการทบทวนด้วย

“ คณะทำงาน ทั้ง 2 ชุด จะไปทำงานศึกษาข้อมูล และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในต้นปีการศึกษา 2563 หรือ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งระหว่างนี้ผู้ที่มีสิทธิยังสามารถยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จนกว่าจะมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ส่วนหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะที่กำหนดให้ใช้ชั่วโมงการอบรมพัฒนาครู มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา นั้น ถึงแม้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะมีการชะลอ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หรือ คูปองครู ออกไป แต่ก็ไม่กระทบ เพราะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา( สพท.) และหน่วยงานอื่นๆก็ยังมีการจัดอบรมพัฒนาครูอยู่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาได้” ดร.อัมพร  กล่าว.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 14.34 น.

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์