ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้

ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้
ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้             1024x538

      ชาวเน็ตแห่ชื่นชมครูหนุ่ม ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้มีแนวคิดเปลี่ยนกำแพงโรงเรียนธรรมดาที่ดูเก่าแล้ว ให้มีสีสันแปลกใหม่ 

       โดยได้เขียนคำขวัญจังหวัด คำขวัญอำเภอ พร้อมใส่สีเติมแต่งสร้างความสวยงามเป็นสีสันใหม่ให้กับ อำเภอปักธงชัย กลายแลนมาร์คจุดถ่ายภาพแห่งใหม่ ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก บอกเลยว่าเป็นแนวคิดที่เยี่ยม

ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้ E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 88 E0 B9 8A E0 B8 B2 E0 B8 9A

ศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้

ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้ E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 88 E0 B9 8A E0 B8 B2 E0 B8 9A1

เนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะ

ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้ E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 88 E0 B9 8A E0 B8 B2 E0 B8 9A2

สีสันสวยงาม

ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้ E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 88 E0 B9 8A E0 B8 B2 E0 B8 9A3

สดใสตลอดเส้นทาง

ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้ E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 88 E0 B9 8A E0 B8 B2 E0 B8 9A4
ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้ E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 88 E0 B9 8A E0 B8 B2 E0 B8 9A5

แปลกใหม่ 

ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้ E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 88 E0 B9 8A E0 B8 B2 E0 B8 9A6

เป็นคำขวัญจังหวัดและคำขวัญอำเภอ

ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้ E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 88 E0 B9 8A E0 B8 B2 E0 B8 9A7

มุมถ่ายรูปใหม่ให้ชุมชน

ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้ E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 88 E0 B9 8A E0 B8 B2 E0 B8 9A8

งานกราฟิกสวยๆ

ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้ E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 88 E0 B9 8A E0 B8 B2 E0 B8 9A9

เห็นแล้วอยากไปถ่ายรูปเลย

ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้ E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 88 E0 B9 8A E0 B8 B2 E0 B8 9A10

เยี่ยมมากเลยครับคุณครู

ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้ E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 88 E0 B9 8A E0 B8 B2 E0 B8 9A11

สวยทุกมุมรั้ว

ครูหนุ่มเนรมิตกำแพงเก่า เป็นงานศิลปะทำให้ทุกคนยิ้มได้ E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B9 87 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 9E E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 88 E0 B9 8A E0 B8 B2 E0 B8 9A12

       หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่สู่โลกโซเชียลก็มีการแชร์ไปในวงกว้าง พร้อมแห่ชื่นชมไอเดียการเนรมิตกำแพงเก่าเป็นสีสันสดใสสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมากเหมาะกับการไปถ่ายภาพสวยๆกัพโซเชียลกันเลยทีเดียว

ขอขอบคุณที่มา : ครูแนว จัง

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishThai