คลอดแล้ว..การคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ปี63

การคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2563

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้มีการสอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 และสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ณ สถานที่สอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด

 1. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
 2. ผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรคประจำจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาล ในการจัดเตรียมสถานที่สอบ ดังนี้
  2.1 กำหนดจุดคัดกรอง ก่อนเข้าตัวอาคาร
  2.2 ติดเครื่องเทอร์มัลสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิ
  2.3 มีจุดบริการเจลล้างมือบริการ ทุกจุดทางเข้า
  2.4 ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ สถานที่สอบ โต๊ะเก้าอี้ และภายในอาคารสถานที่จัดสอบ ก่อนและหลังการสอบ
  2.5 จัดห้องสอบสำหรับผู้ป่วย “กลุ่มเสี่ยง”
  2.6 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 3. ขอให้ผู้เข้าสอบ ที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน (Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ให้แจ้งกับทางสนามสอบโดยด่วน
 4. ให้ผู้ดำเนินการสอบ อาจพิจารณาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

เรียบเรียงข้อมูลโดย www.stec4.com

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์