“ณัฏฐพล”ปรับระบบตรวจติดตามการจัดการศึกษาศธ.

รมว.ศธ.ถก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาศธ. เจอสารพัดปัญหาการประเมินและตรวจติดตาม เตรียมปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มการสนับสนุนงบฯให้สำนักผู้ตรวจราชการศธ.

ณัฏฐพล"ปรับระบบตรวจติดตามการจัดการศึกษาศธ. | เดลินิวส์

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงระบบกลไกการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของศธ. เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาตนมองว่าการดำเนินการเรื่องนี้ยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควรจึงต้องมีการปรับปรุงให้ระบบดังกล่าวมีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการให้โอกาสผู้ที่ปฎิบัติหน้าในเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ติดขัดก่อนหน้านี้จนทำให้การขับเคลื่อนการศึกษาสะดุดตนพร้อมจะสะสางให้มีประสิทธิภาพ
           
“จากการรับฟังปัญหาผมมองว่าผู้ตรวจราชการศธ.ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ซึ่งบทบาทหน้าที่เป็นการลงพื้นที่รายงานข้อมูลแต่กลับไม่มีแนวทางการทำงานหรือแก้ปัญหาอย่างชัดเจน เช่น เมื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรม แต่โรงเรียนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีงบประมาณเข้ามาสนับสนุน เป็นต้น ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าการจัดงบประมาณจะรวมไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่ในพื้นที่เหล่านี้จำเป็นจะต้องมีงบประมาณเตรียมไว้เพื่อการพัฒนาครูไม่เช่นนั้นจะเป็นการใช้งบประมาณแบบกระจาย ดังนั้นผมจึงมอบเป็นนโยบายไปว่าจากนี้ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบริหารจัดการงบประมาณใหม่โดยคำนึงถึงการขับเคลื่อนในพื้นที่เป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องไปพิจารณาข้อกฎหมายทีเกี่ยวข้องและปรับงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป โดยยึดหลักคิดเชื่อมโยงนโยบายและมาผูกกับงบประมาณ” รมว.ศธ.กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์