ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก โพสต์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณีกลุ่มลูกจ้าง สพฐ.ประท้วง แค่เจียด…ก็จบ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่เฟซบุ๊กของดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ได้โพสต์เกี่ยวกับกลุ่มลูกจ้างสพฐ. รวมตัวกันที่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ไว้ดังนี้

แค่เจียด…ก็จบ เมื่อวานนี้น้องๆอัตราจ้าง/ลูกจ้างของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้พร้อมใจกันเดินทางไปที่กระทรวงศึกษาธิการและทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทบทวนรูปแบบการจ้างซึ่งถูกเปลี่ยนเป็น “จ้างเหมาบริการ” และวันนี้ หนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ได้แพร่ข่าวนี้ต่อสาธารณชนดังภาพ และ มีอีกข่าวหนึ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมาให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกงง ว่าอัตราจ้าง/ลูกจ้างไปเดินขบวนกันทำไม” ผมคิดว่าท่านไม่ได้รู้สึกงงหรอกครับ แต่ท่านรู้สึกช้ามาก ถึงมากที่สุด ถ้าสบายดีน้องๆก็คงไม่ไปหรอก ร้อนก็ร้อน หิวก็หิว เงินค่ารถ ค่ากินอยู่ ค่าโรงแรมก็ต้องเสีย ที่ไปก็เพราะ อยากรู้ว่า จะจ้างต่อไหม จะจ้างแบบไหน จะทำสัญญาเมื่อไร สิ้นเดือนนี้จะได้เงินเดือน/ค่าจ้างหรือไม่ ฯลฯ ตอนนี้หายงงหรือยังครับ….ท่านรัฐมนตรี

๑๗-๑๙ ต.ค.๒๕๖๒ นี้ ส.ส.จะพิจารณางบประมาณวาระที่๑ ขั้นรับหลักการ จากนั้นก็จะตั้งกรรมาธิการงบประมาณเพื่อลงรายละเอียด ช่วงนี้จะมีเวลาอีกประมาณ ๓๐-๔๕ วัน ที่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการขอเพิ่มงบประมาณที่ต้องการจำเป็นโดยผ่านความเป็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เงินประกันสังคมที่ตัดจากอัตราจ้าง/ลูกจ้าง ๑๕ ตำแหน่ง ๕๖,๖๘๑ คนไปประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งสพฐ.ต้องของบประมาณเพิ่มช่วงนี้จึงจะทันการณ์ เมื่อสภาฯรับเรื่องแล้ว ถ้าคิดจะเพิ่มให้ ที่ง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือไปเจียดงบกลางที่สำนักงบประมาณกันไว้ให้รัฐบาลใช้ระหว่างปีเป็นหลายแสนล้าน งบกลาง ๕๑๘,๗๗๐.๙๑ ล้านบาท ขอเจียดสัก ๔๐๐ ล้านจะให้ไม่ได้เจียวหรือ ไม่กระเทือนใครด้วย แต่ถ้าจะให้กระเทือนก็ต้องกล้าตัดงบราชการลับ งบซื้ออาวุธ งบแจกเงินคนไปเที่ยว งบที่ทำให้เจ้าสัวรวยแล้วรวยอีก เอามาให้น้องๆ

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ในระยะยาวต้องทำให้อัตราจ้าง/ลูกจ้างเป็นอาชีพที่มี ความมั่นคงกว่านี้ อัตราจ้าง ๙,๐๐๐ บาท ก็ควรปรับเป็น ๑๕,๐๐๐ บาทเหมือนกัน แต่ละปีก็ควรมีการเพิ่มเงินค่าจ้างตามความสำเร็จของการทำงาน ตลอดจนการบรรจุให้เป็นตำแหน่งถาวร รองรับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งผมเคยเสนอแนวทางไปบ้างแล้วในฉบับก่อนๆ

ท้ายที่สุดนี้ ขอให้น้องๆอัตราจ้าง/ลูกจ้างทุกคนจงประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนานะครับ