ดาวน์โหลด !! คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับครู ใช้สร้างชั้นเรียนสอนออนไลน์ 

ดาวน์โหลด !! คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับครู ใช้สร้างชั้นเรียนสอนออนไลน์ 

Google Classroom  เปิดให้บริการสำหรับทุกคนที่ใช้ Google Apps for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ให้บริการฟรี ประกอบด้วย Gmail, เอกสาร และ Drive

Classroom ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทำสำเนาของ Google เอกสารสำหรับผู้เรียน แต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของ Drive สำหรับแต่ละงานและผู้เรียนแต่ละคน เพื่อช่วยจัดระเบียบให้ทุกคน

ผู้เรียนสามารถติดตามว่ามีอะไรครบกำหนดบ้างในหน้างาน และเริ่มทางานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวผู้สอนสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครทำงานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้างตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนน

ประโยชน์ของการใช้งาน Google Classroom
1. ตั้งค่าได้ง่ายดาย
    ผู้สอนสามารถเพิ่มผู้เรียนได้โดยตรงหรือแชร์รหัสเพื่อให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนได้ การตั้งค่าใช้เวลาเพียงครู่เดียว
2. ประหยัดเวลา
    กระบวนการของงานเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ทำให้ผู้สอนสร้าง ตรวจ และให้คะแนนงานได้อย่างรวดเร็วในที่เดียวกัน
3. ช่วยจัดระเบียบ
    ผู้เรียนสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างาน และเนื้อหาสำหรับชั้นเรียนทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ภายใน Google Drive โดยอัตโนมัติ
4. สื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น
    Classroom ทำให้ผู้สอนสามารถส่งประกาศและเริ่มการพูดคุยในชั้นเรียนได้ทันที ผู้เรียนสามารถแชร์แหล่งข้อมูลกันหรือตอบคาถามในสตรีมได้
5. ประหยัดและปลอดภัย
    เช่นเดียวกับบริการอื่น ๆ ของ Google Apps for Education คือ Classroom จะไม่แสดงโฆษณา ไม่ใช้เนื้อหาหรือมูลของผู้เรียนในการโฆษณา และให้บริการฟรีสำหรับโรงเรียน

รายละเอียดคู่มือการใช้งาน Google Classroom (สำหรับครู) รายละเอียดของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 Google Classroom คืออะไร   ส่วนที่ 2 การสร้างชั้นเรียน และส่วนที่ 3 การจัดการรายวิชา

โอกาสนี้ ขอขอบคุณคู่มือการใช้งาน Google Classroom (สำหรับอาจารย์) และคู่มือการสร้างแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form (สำหรับอาจารย์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ให้ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อนำมาปรับปรุง เพื่อจับหน้าจอการทำงานให้สอดคล้องกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครู ใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล (การเรียนการสอนแบบออนไลน์) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ให้จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Google Classroom และคู่มือการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้ Google Form ได้ที่ลิงก์นี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : kruwandee.com

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์