ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียนการสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ป.1-ป.6

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563 คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ / แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประกอบด้วย
1) รวมเล่ม ภาษาไทย
    1.1) คู่มือนักเรียน
    1.2) คู่มือครูภาษาไทย
    1.3) คู่มือการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้

2) รวมเล่ม คณิตศาสตร์
    2.1) คู่มือ สำหรับครูผู้สอน
    2.2) คู่มือ สำหรับนักเรียน

3) รวมเล่ม ภาษาอังกฤษ
    3.1) คู่มือ สำหรับครูผู้สอน
    3.2) คู่มือ สำหรับนักเรียน

4) รวมเล่ม วิทยาศาสตร์
    4.1) คู่มือ สำหรับครูผู้สอน
    4.2) คู่มือ สำหรับนักเรียน

5) รวมเล่ม สื่อ 60 พรรษา บูรณาการ
    5.1) รวมเล่มชุดกิจกรรมบูรณาการ สำหรับครู
    5.2) รวมเล่มชุดกิจกรรมบูรณาการ สำหรับนักเรียน

ดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/ u/0/folders/1zmriJYKFYq_ _nA88E7SNo3005Tb5-RaE

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์