ด่วนที่สุด! เลื่อนการสรรหาข้าราชการครูฯ สังกัดสพฐ. ทุกตำแหน่ง

วันนี้(20 มีนาคม 2563) ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ศธ.360 องศา ได้เผยแพร่ข่าว หนังสือด่วนที่สุด! เรื่อง การเลื่อนการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตำแหน่ง ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด เลื่อนการสอบคัดเลือกรอง ผอ.สถานศึกษา และครูผู้ช่วย สพฐ. ออกไปก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม >> เฟซบุ๊กแฟนเพจ ศธ.360 องศา

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์