ด่วน! สพฐ.ชี้แจง กรณีขอให้เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2562

สพฐ.ชี้แจง เปิดทางให้กศจ.เปิดสอบครูผู้ช่วยได้ หากไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือมีวิชาเอกหมดบัญชี

ตามที่โรงเรียนต้องการ ตามที่ท่านได้มีหนังสือถึงประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้่นฐาน ปี พ.ศ.2562 โดยกล่าวอ้างว่าที่ผ่านมา มีการเปิดสอบแข่งขันทุกปี แต่จากข่าวที่ปรากฎสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ข้อมูลว่า ไม่อาจเปิดสอบแข่งขันได้ เนื่องจากยังมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เหลืออยู่จนกว่าจะครบ 2 ปี ซึ่งผู้ร้องเรียนเกรงว่าจะมีการเปิดสอบแข่งขันได้ ในปี 2563 หรือปี 2564 ส่งผลให้เสียโอกาสในการทำงานนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้