ทำเกษตรต้องวางแผน ขุดบ่อเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

ทำเกษตรต้องวางแผน ขุดบ่อเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง
ทำเกษตรต้องวางแผน ขุดบ่อเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  E0 B8 82 E0 B8 B8 E0 B8 94 E0 B8 9A E0 B9 88 E0 B8 AD E0 B9 80 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 B5 E0 B8 A2 E0 B8 A1 E0 B8 99 E0 B9 89 E0 B8 B3 E0 B9 84 E0 B8 A7 E0 B9 89 E0 B9 83 E0 B8 8A E0 B9 89 1024x512

       สำหรับผู้ที่คิดจะออกแบบพื้นที่เกษตรโดยการขุดบ่อเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ใช้ได้ตลอดปี ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ และสังคมนั้น ๆ รวมถึงความพึงพอใจของเจ้าของที่ 

ทำเกษตรต้องวางแผน ขุดบ่อเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  E0 B8 97 E0 B8 B3 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B8 A9 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 95 E0 B9 89 E0 B8 AD E0 B8 87 E0 B8 A7 E0 B8 B2 E0 B8 87 E0 B9 81 E0 B8 9C E0 B8 991

       ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อคุณ Suwan Chaisri เผยภาพการขุดสระที่ถูกออกแบบที่สวยงาม เล่าว่า

ทำเกษตรต้องวางแผน ขุดบ่อเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  E0 B8 97 E0 B8 B3 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B8 A9 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 95 E0 B9 89 E0 B8 AD E0 B8 87 E0 B8 A7 E0 B8 B2 E0 B8 87 E0 B9 81 E0 B8 9C E0 B8 998

การออกแบบพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” สรุปแบบง่าย ๆ เผื่อพี่น้อง ผองเพื่อนๆ ออกแบบ และ วางโครงสร้างของพื้นที่ โดยอาจารย์ Hinghoy Hing ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ

ขออนุญาติเผยแพร่นะครับ มิได้มีเจตนาอันใด แค่อยากให้พี่น้อง หยุดภัยแล้ง น้ำท่วม และเร่งสร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหารที่ปลอดภัย ไปพร้อมๆกัน ซึ่งผมก็ยังเชื่อมั่นเต็มหัวใจว่า นี่แหละคือความมั่งคั่ง มั่นคงที่แท้จริง

#โคก

โคก ป่า หรือไม้ขนาดใหญ่จะต้องอยู่ทิศตะวันตกของพื้นที่ เพื่อให้บังแดดในช่วงบ่าย

#หนอง

หนอง สระ แหล่งน้ำ ควรจะอยู่จุดที่ต่ำสุดของพื้นที่ เพื่อให้น้ำไหลมารวมกัน และควรจะอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่อยู่อาศัย เพื่อให้ลมในหน้าร้อน พัดเอาความชื้นจากน้ำเข้ามาที่อยู่อาศัย ลดความร้อนในหน้าร้อนลงได้

#สระน้ำขุดให้มี 2 ระดับ

ทำเกษตรต้องวางแผน ขุดบ่อเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  E0 B8 97 E0 B8 B3 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B8 A9 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 95 E0 B9 89 E0 B8 AD E0 B8 87 E0 B8 A7 E0 B8 B2 E0 B8 87 E0 B9 81 E0 B8 9C E0 B8 999

คือ ระดับตื้นที่แสงแดดส่องถึงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และระดับที่ลึกลงไปก็เพื่อให้เก็บน้ำได้มากขึ้น ถ้าขุดให้มีระดับลึกเพียงระดับเดียว ปลา พืชน้ำ สัตว์น้ำบางชนิดจะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ เพราะลึกเกินไปและไม่มีแสงแดดส่องถึง

#คลอง

คลองควรจะกระจายไปทั่วพื้นที่ เพื่อให้น้ำสามารถกระจายความชุมชื้น ลดแรงในการรดน้ำ คลองควรจะมีฝายกั้นเป็นระยะ เพื่อช่วยกักเก็บน้ำในหน้าแลง และลดความเร็วของน้ำในหน้าฝน ลดการกัดเซาะตลิ่ง

#นา

นาข้าวหรือพืชไร่ควรจะอยู่ใกล้กับพื้นที่เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ย เพื่อลดแรงและเวลาในการขนฟางข้าว หรือเศษพืช มาทำปุ่ยและเป็นอาหารสัตว์

ทำเกษตรต้องวางแผน ขุดบ่อเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  E0 B8 97 E0 B8 B3 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B8 A9 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 95 E0 B9 89 E0 B8 AD E0 B8 87 E0 B8 A7 E0 B8 B2 E0 B8 87 E0 B9 81 E0 B8 9C E0 B8 997

#ที่อยู่อาศัย

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน ควรจะมีไม้ขนาดกลางหรือไผ่ช่วยบังลมหนาวที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

#ผักสวนครัว

ผักสวนครัวที่กินประจำ ควรจะอยู่ใกล้บ้าน เพราะจะต้องมีการดูแลทุกวันและเก็บมากินทุกวัน

#พื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ย

เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ย หรือกิจกรรมที่มีกลิ่น ควรจะอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะดีที่สุด เพื่อไม่ให้ลมลมฝนพัดเอากลิ่นเข้าบ้าน เพราะหน้าฝน กลิ่นจะแรงเนื่องจากมีความชื้นสูง หรือจะอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้

ทำเกษตรต้องวางแผน ขุดบ่อเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  E0 B8 97 E0 B8 B3 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B8 A9 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 95 E0 B9 89 E0 B8 AD E0 B8 87 E0 B8 A7 E0 B8 B2 E0 B8 87 E0 B9 81 E0 B8 9C E0 B8 993

#แต่ละทิศของพื้นที่

แต่ละทิศของพื้นที่ควรจะมีอะไรอยู่ทิศไหนบ้าง ให้ดูจากกิจกรรมและทิศของลมในแต่ละฤดูกาล รวมถึงแนวของดวงอาทิตย์เป็นหลัก ดังนี้

#ตะวันออกเฉียงใต้

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ควรจะมีบ่อน้ำลดความร้อนที่จะพัดเข้าตัวบ้าน และปลูกไม้ขนาดใหญ่ลดความแรงของลมพายุในหน้าฝน

#ไม่ควรทำเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ย หรือกิจกรรมที่มีกลิ่น เพราะลมในหน้าฝนและหน้าร้อนจะพัดกลิ่นเข้าพื้นที่

#ตะวันออกเฉียงเหนือ

ปลูกไผ่หรือไม้ขนาดกลาง เพื่อช่วยบังลมหนาวเข้ามาในพื้นที่ ควรวางพื้นที่ สำหรับทำสวนครัว และนาข้าว

#ไม่ควรทำเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ย หรือกิจกรรมที่มีกลิ่น เพราะลมในหน้าหนาวและหน้าร้อนจะพัดกลิ่นเข้าพื้นที่

#ตะวันตก

ทำเป็นโคก ปลูกป่า ไม้ขนาดใหญ่ เพื่อบังแดดในตอนบ่าย
ตะวันตกเฉียงใต้ ควรมีไม้ใหญ่ และทำเป็นป่าแนวกันชน ป้องกันลมพายุ หรือลมฝน ได้ไม้ที่ควรปลูก เช่น ยางนา ตะเคียนทอง ประดู่ เป็นต้น

#ตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้

สามารถเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ย หรือกิจกรรมที่มีกลิ่นได้

ทำเกษตรต้องวางแผน ขุดบ่อเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  E0 B8 97 E0 B8 B3 E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B8 A9 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 95 E0 B9 89 E0 B8 AD E0 B8 87 E0 B8 A7 E0 B8 B2 E0 B8 87 E0 B9 81 E0 B8 9C E0 B8 992

ทั้งหมดนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ที่คิดว่าออกว่าจะออกแบบพื้นที่เกษตรอย่างไร ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ และสังคมนั้น ๆ รวมถึงความพึงพอใจของเจ้าของที่ และเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นเพียงการสรุปคร่าว ๆ ดังนั้นควรจะศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนลงมือออกแบบละปรับพื้นที่ หวังว่าคนที่กำลังจะทำ ควรศึกษาก่อนครับ จะได้หายสงสัย

       เป็นการแบ่งปันสัดสวนได้ลงตัวมากๆ ขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังสวยขนาดนี้ เป็นอีกหนึ่งความฝันของใครหลายๆคน ที่อยากมีที่นาแบบนี้ โปรดติดตามตอนต่อไป

ขอขอบคุณที่มา : Suwan Chaisri 

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishThai