ทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้น เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์มีเกียรติบัตร

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ข้อตกลงการทำแบบทดสอบ 
1. แต่ละท่านสามารถทำแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียว หากสอบไม่ผ่านให้รอทดสอบในรุ่นถัดไป (ห้ามใช้อีเมลล์อื่นในการทดสอบ หากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการให้ใบประกาศ) รอบแรกเปิดรับทำงานทดสอบ 2,000 ท่าน หากเต็มจะปิดทันที
2. แบบทดสอบนี้ จัดทำขึ้นโดยสมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ Word Wizard Academy 
3. แบบทดสอบไม่ได้จับเวลาในการทำ ท่านสามารถศึกษากติกาคร่าวๆ ได้ที่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ติดตามข่าวการอบรมได้จากเพจ สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา และเพจ Word Wizard Thailand

ทำแบบทดสอบที่นี่

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์