บอร์ดกช. ชงครูเอกชนไม่มีตั๋วครู เข้ารับการประเมินหลังจากสอนในรร.เดิม 6-8 ปี

25มิ.ย.63-นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาฯ กช.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นข้อสังเกตุที่ควรรับฟัง ประเด็นที่ขณะนี้มีครูโรงเรียนเอกชนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ที่สามารถปฏิบัติการสอนได้อยู่ เพราะมีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนได้เป็นการชั่วคราว คราวละ 2 ปี ได้จำนวน 4  ครั้ง รวมระยะเวลา 8 ปี จากทางคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับครูกลุ่มดังกล่าวที่ต้องเสียเวลามาขอต่ออายุหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวทุกๆ 2 ปี และครูบางคนก็ขอต่ออายุครบ 4 ครั้งแล้ว ดังนั้น นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) จึงเสนอว่าควรให้ครูที่เคยสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชนที่เคยได้รับหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเดิมมาตลอดเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-8 ปี สามารถเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือปฏิบัติการสอนในโรงเรียนนั้น ๆ ได้ต่อเนื่องจนกว่าทางโรงเรียนจะไม่จ้างสอนต่อแล้ว ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยตามแนวทางดังกล่าว
    
“หลังจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะได้ทำหนังสือถึง กมว. และคุรุสภาว่าที่ประชุม กช.มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวตามแนวทางนี้ และขอให้ทาง กมว. และคุรุสภาช่วยพิจารณาสนับสนุน ซึ่งหากสามารถดำเนินการตามนี้ได้จะช่วยให้ทั้งครูและโรงเรียนเอกชนมีความสะดวกต้องเสียเวลามาต่อหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน ในขณะที่ทางโรงเรียนก็จะมีครูช่วยทำหน้าที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน ที่สำคัญการอนุญาตให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่สอนได้ต่อเนื่องตลอดชีพในครั้งนี้ หากครูคิดจะเปลี่ยนไปสอนโรงเรียนอื่นหนังสืออนุญาตฉบับนี้ก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้อีก กมว. และคุรุสภาจึงไม่มีอะไรที่ควรกังวล”เลขาฯ กช. กล่าว.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:21 น.

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์