ปัญหาโลกแตก‼ ใครไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอน VS ผู้ปกครอง

?ตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา การออกข้อสอบโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University) ประเด็นข้อสอบที่มักออกเป็นประจำคือ นิยามของคำใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และประเด็นคำถามสุดฮิต ใครเป็นบุคลากรทางการศึกษา? //ใครไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา วันนี้ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ มีคำตอบสำหรับทุกคนครับ…?