มทส.ประกาศเรียนแบบออนไลน์ แก้ไขปัญหาโรค covid-19

       สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายระเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย จึงต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างมาก

ล่าสุดเพจ ทีมพี่ด๊อม เผยมาตรการเรียนแบบใหม่ของ มทส.โคราชประกาศเรียนแบบออนไลน์ แก้ไขปัญหาโรค covid-19 ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นมทส.โคราชออกประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. จัดการเรียน 16 มีค – 19 เมษา 63 เป็นแบบออนไลน์ 100%

2. ให้อาจารย์จัดห้องเรียนเสมือน visual classroom

3. รายวิชาปฏิบัติการเริ่มเรียน 20 เมษายน 63 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

4. ให้อาจารย์ปรับปรุงเนื้อหา และเกณฑ์การประเมินผล ให้เหมาะสม

5. นักศึกษาติดตามข่าวสาร การเรียน กับสาขาวิชา และศูนย์บริการฯ อย่างใกล้ชิด

6. รายวิชาที่ไม่สามารถทำออนไลน์ได้ ให้คณบดีแจ้งเหตุผลเพื่อขอนุมัติต่ออธิการบดี

       ทั้งนี้ ยังไม่มีการเลื่อนสอบหรือลดค่าหน่วยกิตแต่อย่างได กำหนดการสอบเหมือนเดิม บางวิชาอาจจะยากหน่อยเช่น มวยไทย เรียนออนไลน์ ก็คงจะยากกว่าวิชาอื่นอย่างไรก็ตามต้องรออาจารย์ที่สอนแจ้งเพื่อปรับปรุงเทคนิคในการสอนต่อไป

ขอขอบคุณที่มา : ทีมพี่ด๊อม 

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์