มท.สั่งโรงเรียนสังกัด อบต.-เทศบาล-อบจ.7.2 แสนแห่ง เปิดภาคเรียน 1 ก.ค.เหมือน สพฐ.

มท.เวียนหนังสือ สถานศึกษาในสังกัด อบต.-เทศบาล-อบจ.กว่า 7.2 แสนแห่ง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ของสถานศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียน

วันนี้ (14 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ล่าสุด ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภท ทั้ง อบต. เทศบาล อบจ. กว่า 7.2 แสนแห่ง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด รณรงค์ให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองได้ทราบถึงมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้เคยชินในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งถือว่าเพียงพอในการป้องกันละอองไอ จาม สาเหตุการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ของสถานศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนด้วย

สำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน ไม่ตรงโรงเรียนในระบบ ให้พิจารณาเปิดภาคเรียนได้ทันทีตามความเหมาะสม แต่ต้องกำหนดรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องสถานการณ์ฉุกเฉินของแต่ละพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่: 14 เม.ย. 2563 18:43 น.  ปรับปรุง: 14 เม.ย. 2563 20:24 น.

กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือแจ้งการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และทุกประเภทเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ขอบคุณเนื้อหาและที่มาของข่าวจาก :: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์