มาแล้ว! กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป และรอบกรณีพิเศษ ปี 2563

วันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2563) ที่เฟซบุ๊กคุณสมศักดิ์ ตั้งกลชาญ ได้เผยแพร่โพสต์เกี่ยวกับ แผนดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

รายละเอียดดังนี้

ล่าสุด…การสรรหาบุคคลตำแหน่งต่างๆ ของ สพฐ.

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ :: เฟซบุ๊กคุณสมศักดิ์ ตั้งกลชาญ 

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์