รวมลิงก์อบรมออนไลน์ พัฒนาตนเอง ในช่วงกักตัวอยู่บ้าน ยุค COVID-19 ช่วงฆ่าเวลา มาล่าเกียรติบัตร

ยุค COVID-19
ช่วงฆ่าเวลา มาล่าเกียรติบัตร
ลุยยยยย !

………………………..
รวมลิงก์อบรมออนไลน์ พัฒนาตนเอง
ในช่วงกักตัวอยู่บ้าน
#เว็บรวมหลายหลักสูตร
………………………..
1) CUMOOC (ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ลิงก์ https://mooc.chula.ac.th/

2) ThaiMOOC (ของสกอ.) ลิงก์ www.ThaiMOOC.org

3) TeacherPD (ของ สสวท.) ลิงก์ https://teacherpd.ipst.ac.th/

4) HRD e-learning (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ) ลิงก์ https://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp

5) สำนักงาน ก.พ.ร. http://www1.opdcacademy.com/
…………………………..


#เว็บเฉพาะหลักสูตร
1) หลักสูตรครูผู้สอนเพศวิถี https://cse-elearning.obec.go.th/

2) หลักสูตรกรรมการคุมสอบ/กรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบ o-net สทศ. https://www1.digitalmediamoodle.com/

3) หลักสูตรสุจริตไทย https://www.thaihonesty.org/

4) หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน https://www.thaisafeschools.com/

5) หลักสูตรการช่วยเหลือดูแลนักเรียน(วัยรุ่น) https://www.thaiteentraining.com/home.php

6) หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท. https://teacherpd.ipst.ac.th/

7) ปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน https://plant.forest.go.th/login

8) อบรมทักษะ DIGITAL Literacy https://sites.google.com/view/dl42/ประเมนผลทกษะ-digital-literacy

9) Google เปิดหลักสูตรออนไลน์ Be Internet Awesome ใช้สื่อ ออนไลน์อย่างชาญฉลาด  https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/landing/kind-kingdom

10) หลักสูตรอบรมออนไลน์ (e-Learning) ฟรี ๆ มีประกาศนียบัตร ปี 2563 http://dmsic.moph.go.th/index/detail/7990

11) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย https://sites.google.com/msu.ac.th/curriculum-researcher

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ : ครูโซ่ สอนศิษย์ให้คิดบวก

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์