รวมเกณฑ์คัดเลือก GAT PAT, วิชาสามัญ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ใช้ยื่นใน #TCAS63 รอบ 2-4

ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการสมัครสอบหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น GAT PAT, วิชาสามัญ, O-NET(สำหรับเทียบเท่า), TCAS รอบพอร์ต และสามารถลงทะเบียน MyTCAS ได้อยู่เรื่อยๆ หลายมหาวิทยาลัยก็ได้เผยรายละเอียดออกมาว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้างในแต่ละรอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS รอบ 2 คลิก (แยกโครงการ)
TCAS รอบ 3 คลิก  
TCAS รอบ 4 คลิก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
TCAS รอบ 2 คลิก (แยกโครงการ)
TCAS รอบ 3 คลิก
TCAS รอบ 4 คลิก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องค์ประกอบรายวิชา รอบ 2 และ 3 คลิก
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 องค์ประกอบรายวิชา รอบ 2 และ 3 คลิก
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 TCAS รอบ 2 คลิก
TCAS รอบ 3 คลิก
TCAS รอบ 4 คลิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
TCAS รอบ 2 คลิก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 TCAS รอบ 2 คลิก
TCAS รอบ 3 คลิก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 TCAS รอบ 2 คลิก
TCAS รอบ 3 คลิก
TCAS รอบ 4 คลิก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 TCAS รอบ 2 คลิก
TCAS รอบ 3 คลิก
TCAS รอบ 4 คลิก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 TCAS รอบ 2 คลิก
TCAS รอบ 3 คลิก
TCAS รอบ 4 คลิก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 TCAS รอบ 2 คลิก
TCAS รอบ 3 คลิก
TCAS รอบ 4 คลิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ตารางการใช้คะแนนวิชาสามัญ คลิก

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 TCAS รอบ 2 คลิก
TCAS รอบ 3 คลิก
TCAS รอบ 4 คลิก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 TCAS รอบ 3 คลิก
TCAS รอบ 4 คลิก

ย้ำเตือนน้องๆ อีกครั้งหนึ่ง สมัคร GAT PAT ได้ถึงวันพรุ่งนี้ (10 ธ.ค.63) และสมัครวิชาสามัญได้ถึง 19 ธ.ค.63 เมื่อสมัครแล้วสามารถไปชำระเงินได้เลย ระบบของ สทศ. จะขึ้นสถานะการชำระเงินให้แบบ real time จ่ายปุ๊บเช็กได้เลย อย่าลืมสมัครกันนะคะ แต่ละการสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น!

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.dek-d.com