วธ.เตรียมชง’สงกรานต์-ต้มยำกุ้ง’ ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรม

วธ.เตรียมชง’สงกรานต์-ต้มยำกุ้ง’ ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรม
วธ.เตรียมชง’สงกรานต์-ต้มยำกุ้ง’ ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรม            1024x538

ยูเนสโก ประกาศรับรอง “นวดไทย” มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำปี 2562 วธ.เตรียมชงข้อมูล “สงกรานต์- ต้มยำกุ้ง” ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรม ปี 63-64

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วธ.เตรียมชง'สงกรานต์-ต้มยำกุ้ง' ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรม วธ.เตรียมชง’สงกรานต์-ต้มยำกุ้ง’ ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรม news hlpyXZnyeO150039 533

วันนี้ (13 ธ.ค.) ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ (วัดโพธิ์) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค.2562ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย มีวาระประกาศผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ The Intangible Cultural Heritage (ICH) ประจำปี 2019 จำนวนรวม 51 รายการ ประกอบด้วย -Urgent List จำนวน 6 รายการ  Representative List จำนวน 42 รายการ) และ Good Practice List จำนวน 3 รายการ) โดย นวดไทย จัดอยู่ในกลุ่ม Representative List of ICH หรือ รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งในที่ประชุมมีมติรับรองและประกาศให้  “นวดไทย” NUAD THAI ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่ง”นวดไทย” เป็นมรดกฯของไทย รายการที่สอง ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก ต่อจากรายการ “โขน” ที่ขึ้นไปแล้วเมื่อปลายปี 2561

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า นวดไทย ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่เป็นศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์ดั้งเดิมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติบำบัด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการรักษาทางเลือกควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพตามแบบแผนตะวันตกสมัยใหม่ ประเทศไทยมีองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการนวดมากกว่า 50 องค์กร อาทิ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย รวมถึงภาควิชาชีพ ได้แก่ สภาการแพทย์แผนไทย และยังมีสถาบันการเรียนการสอน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ การนวดไทย เป็นศาสตร์การแพทย์แผนโบราณที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปีของไทย เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความนิยมเดินทางมาใช้บริการแล้ว มีจำนวนมากที่สมัครเรียนนวดแผนไทยในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะที่วัดโพธิ์ มีผู้สำเร็จวิชานวดแผนไทยตำรับวัดโพธิ์ไปแล้วมากกว่า 200,000 คน จาก 145 ประเทศทั่วโลก เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากแก่หมอนวดแผนไทยตามเมืองใหญ่ทั่วโลก เช่น นิวยอร์ก ลอนดอน และฮ่องกง

“รัฐบาลจะส่งเสริมนวดไทย ไปสู่นานาชาติและให้สามารถเปิดเป็นสถานประกอบการได้ โดยผู้ที่ประสงค์จะเปิดสถานประกอบการจะต้องผ่านการอบรมความรู้อย่างถูกต้องและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ  และสุขอนามัยอย่างถูกต้อง ซึ่งการขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และอยากให้ทุกคนรณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพโดยใช้ธรรมชาติบำบัด ซึ่งนวดไทยก็ถือว่าตอบโจทย์”นายอิทธิพล ในปี2563 ไทยจะเสนอ ประเพณีสงกรานต์ หรือ Songkran festival เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ โดยจะเสนอควบคู่กับรัฐบาลจีน เนื่องจากเมืองสิบสองปันนาของประเทศจีน ก็มีประเพณีสงกรานต์เหมือนกัน รวมถึงเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา เพราะมีจุดเชื่อมโยงร่วมกัน เป็นประเพณีที่แสดงถึงการขึ้นศักราชใหม่ ในรูปแบบของการนับปีปฏิทิน มีการเฉลิมฉลองโดยใช้น้ำเป็นสื่อ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ส่วนอาหาร ”ต้มยำกุ้ง” อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี 2564

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.47 น.

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishThai