วันหยุดประจำปี 2563 ปฏิทินวันหยุดราชการ เอกชน วันปีใหม่ หยุดชดเชย

วันหยุดประจำปี 2563 ล่าสุด ปฏิทินวันหยุดราชการ เอกชน วันปีใหม่หยุดกี่วัน หยุดชดเชย อ้างอิงตามประกาศประชุมคณะรัฐมนตรี เพิ่มเติมวันหยุดส่งท้ายปี 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการพิเศษเพื่อรองรับการประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35

ส่งท้ายปี 62 ด้วยปฏิทิน วันหยุดประจำปี 2563 รวมข้อมูลวันหยุดชดเชยราชการ และเอกชน วันหยุดปีใหม่ 2563 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคมถึง 1 มกราคม (อ้างอิงตามปีก่อน) รวมถึงวันหยุดราชการพิเศษตามประกาศประชุมคณะรัฐมนตรี 4 และ 5 พ.ย. 62 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35 พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

วันหยุดประจำปี 2563 ปฏิทินวันหยุดราชการ วันปีใหม่ หยุดชดเชย

มกราคม
วันพุธที่ 1 ม.ค. 2563 วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์
วันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 2563 วันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ 10 ก.พ. 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

เมษายน
วันจันทร์ที่ 6 เม.ย. 2563 วันจักรี

วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 2563 วันสงกรานต์

วันอังคารที่ 14 เม.ย. 2563 วันสงกรานต์

วันพุธ 15 เม.ย. 2563 วันสงกรานต์

พฤษภาคม
วันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2563 วันแรงงานแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 4 พ.ค. 2563 วันฉัตรมงคล

วันพุธที่ 6 พ.ค. 2563 วันวิสาขบูชา

วันพืชมงคล (ยังไม่ระบุ)

มิถุนายน
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี

กรกฎาคม
วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 2563 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 2563 วันเข้าพรรษา วันหยุดประจำปี 2563
วันจันทร์ที่ 6 ก.ค. 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)
วันอังคารที่ 28 ก.ค. 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

สิงหาคม
วันพุธที่ 12 ส.ค. 2563 วันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม
วันอังคารที่ 13 ต.ค. 2563 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันศุกร์ที่ 23 ต.ค. 2563 วันปิยมหาราช

ธันวาคม
วันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 , วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธ.ค. 2563 วันรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธ.ค. 2563 วันสิ้นปี วันหยุดประจำปี 2563

ขอขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลจาก Springnews