ศธ.ตั้งบอร์ด กศจ.ชุดใหม่ เริ่มงานทันที 12 ต.ค.นี้

ศธ.ตั้งบอร์ด กศจ.ชุดใหม่ เริ่มงานทันที 12 ต.ค.นี้ หลังได้ผู้ทรงคุณวุฒิครบ

ศธ.ออกคำสั่งยุติการทำงานบอร์ด กศจ.ชุดเก่า พร้อมแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่ หลังได้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อม ให้เริ่มงานทันที 12 ต.ค.นี้

วันนี้ (11 ต.ค.) นายประเสริฐ  บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามในหนังสือที่ ศธ.02137/17556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 11 ต.ค. 2562 โดยระบุว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2562 และให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ชุดเก่านั้นเดิมทีหมดวาระไปแล้ว แต่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน จนกว่าจะได้คณะกรรมการ กศจ.ชุดใหม่ ซึ่งที่ผ่านมารอการแต่งตั้งในส่วนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งขณะนี้มีการแต่งตั้งแล้วเรียบร้อย จึงมีคำสั่งให้คณะกรรมการ กศจ.ชุดเก่ายุติการปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการ กศจ.ชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่: 11 ต.ค. 2562 เวลา 17:13 น.