สช.จัดระเบียบสกัดโรงเรียนเอกชนเถื่อน

“อรรถพล” จัดระเบียบสกัดโรงเรียนเอกชนเถื่อน เตรียมติดดาวมาตรฐานโรงเรียนกวดวิชา พร้อม เป็นฮับด้านการศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนกำลังจัดระบบฐานข้อมูลโรงเรียนการศึกษาเอกชน แบ่งเป็น โรงเรียนการศึกษาเอกชนในระบบ จำนวน 3,887 แห่ง และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 10,270 แห่ง โดยในจำนวนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบนี้มีโรงเรียนกวดวิชาอยู่ จำนวน2,643 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำลังจัดทำฐานข้อมูลในระบบผ่านเว็บไซต์สช. เพื่อให้โรงเรียนนอกระบบสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดของการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งจะทำให้งายต่อการติดตามและตรวจสอบ เช่น โรงเรียนกวดวิชาแห่งใดขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากสช.แล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการเปิดสอนภายใน 90 วันสช.จะสั่งยกเลิกการทันที เป็นต้น

“ขณะนี้เราพบโรงเรียนเถื่อนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงเรียนสอนขับรถยนต์ เนื่องจากมีความเข้าใจผิดว่าการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียสอนขับรถยนต์จะต้องไปขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ่งสิ่งที่ถูกต้องคือการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนกับสช. โดยหากพบมีโรงเรียนเอกชนเถื่อนเกิดขึ้น สช.จะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปจัดการทัน ดังนั้นเรามีความจำเป็นต้องจัดแถวโรงเรียนเอกชนนอกระบบใหม่ด้วยการสร้างระบบกันคุณภาพโรงเรียนเอกชนที่ได้มาตรฐาน  รวมไปถึงโรงเรียนเอกชนนอกระบบด้านวิชาชีพ เช่น โรงเรียนสอนการทำสปาโรงเรียนสอนการทำเครื่องดื่มหรือคอกเทล เป็นต้น ก็จะถูกจัดหมวดหมู่ใหม่ให้อยู่ในฐานข้อมูลของสช.อย่างถูกต้องเช่นกัน เพราะในอนาคตเราต้องการเป็นฮับในการเพิ่มผู้เรียนด้านวิชาชีพให้ได้ เนื่องจากขณะนี้เรามีโรงเรียนด้านวิชาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานจำนวนมาก โดยจะประสานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้มารับรองหลักสูตรวิชาชีพของสช.ด้วยการตั้งเงินเดือนค่าจ้างในวิชาชีพนั้นๆ” เลขาธิการ กช. กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 06.14 น.

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์