สช.ตั้งสืบข้อเท็จจริงปมรร.เอกชนจ่ายเงินเดือนครูไม่ครบ

“อรรถพล” ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง สอบกรณีโรงเรียนเอกชนจ่ายเงินเดือนครูไม่ครบ ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่กรณีโรงเรียนเอกชนหลายแห่งเรียกรับเงินคืนจากเงินเดือนของครู โดยการบังคับครูเซ็นบริจาคให้กับโรงเรียนทุกเดือน เพื่อแลกกับการมีงานทำนั้น ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ดร.อรรถพล ตรึกตรองรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)  กล่าวว่า  เรื่องดังกล่าวมีปัญหาเกิดขึ้นจริงโดยสาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่เงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนที่สมทบเป็นเงินเดือนครูไม่เพียงพอกับค่าตอบแทนครู และเป็นปัญหาในทุกพื้นที่ เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้กับครูโดยตรง แต่จะสมทบกับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนในอัตราคนละ 7,224.50 บาทต่อคน/ปี สำหรับระดับก่อนประถมและประถมศึกษา และ 9,032.50 บาทต่อคน/ปี สำหรับระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสมทบรวมกับค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่รัฐอุดหนุนให้ โดยโรงเรียนจะต้องนำเงินจำนวนนี้จ่ายเป็นเงินเดือนครูเป็นอันดับแรก และที่เหลือจ่ายเป็นการจัดเรียน การสอน พัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ปรับปรุงอาคารสถานที่ ฯลฯ ซึ่ง พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน กำหนดให้โรงเรียนเป็นผู้จ้าง บรรจุ และจ่ายเงินเดือนครูเอง หากโรงเรียนบรรจุครูมากเกินไป ทำให้เป็นปัญหาค่าตอบแทนเงินเดือนครูไม่เพียงพอและไม่มีเงินเหลือเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ในส่วนอื่นๆ ซึ่งทาง สช ได้กำชับให้โรงเรียน บรรจุครู และบุคลากรในสัดส่วนที่เหมาะสม และ สช. จะได้หาวิธีการกำหนดมาตรฐานการบรรจุครูด้วยเช่นกัน

ดร.อรรถพล กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ตนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงลงพื้นที่ในการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนแล้ว เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.55 น.