สพฐ.แจ้งขยับปฏิทินสอบคัดเลือก เข้าม.1และม.4 ปี63

สพฐ.แจ้งขยับปฏิทินสอบคัดเลือก เข้าม.1และม.4 ปี63                      1
สพฐ.แจ้งขยับปฏิทินสอบคัดเลือก เข้าม.1และม.4 ปี63                      1 1024x538

สพฐ.แจ้งขยับปฏิทินสอบคัดเลือก เข้าม.1และม.4 ปี63

สพฐ. แจ้ง เขตพื้นที่ทั่วประเทศ ถึงแนวทางการรับนักเรียนปี63 ขยับปฏิทินการรับนักเรียนสอบเข้าม.1และ ม.4 สอบคัดเลือกในวันที่ 6-7 มิ.ย.นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้เซ็นลงนามคำสั่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศเรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำไปเป็นแนวปฏิบัติละเอียดทราบแล้วประกอบกับตามหนังสือที่อ้างถึง 2 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย.253 มีมติเห็นชอบประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ค่อไปอีก 1 เดือนจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 นั้น

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สพฐ.จึงได้ปรับปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนร่วมกันกำหนดแนวทางการรับนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญ เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สำหรับปฎิทินม.1 รับสมัคร วันที่ 3-12 พ.ค.2563 นักเรียนความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) สอบวันที่ 20 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 24 พ.ค. สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป และ เงื่อนไขพิเศษ วันที่  30 พ.ค. ประกาศผล 3 มิ.ย. การจับสลาก พร้อมประกาศผล วันที่ 5 มิ.ย. รายงานตัวและมอบตัวพร้อมกันวันที่ 6-8 มิ.ย.

ทั้งนี้ นักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงวันที่ 5-9 มิ.ย. ประกาศผล วันที่ 12 มิ.ย. รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 14 มิ.ย.2563 ส่วน ม.4 รับสมัคร วันที่ 3-12 พ.ค.2563 โรงเรียนที่เปิดสอน ม.ต้น และม.ปลาย รับนักเรียน ม.3 ที่จบจากโรงเรียนเดิม ขึ้นม.4 ตามปฏิทินที่โรงเรียนกำหนดเดิม นักเรียนความสามารถพิเศษ สอบวันที่ 21 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 25 พ.ค. สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 31 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 4 มิ.ย. รายงานตัวและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 9-11 มิ.ย

ทั้งนี้การสอบคัดเลือกม.1 และ ม.4 จากเดิมสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. ปรับเป็นให้มีการสอบคัดเลือกในวันที่ 6-7 มิ.ย.นี้

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.35 น.

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishThai