สพฐ. แจ้งให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562

สพฐ. แจ้งให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 ออกไปจนกว่า ก.ค.ศ. จะมีมติคืนอัตราเกษียณ ปี 62 ให้ สพฐ. ดังนั้น วันที่ 1 ต.ค. นี้ ยังไม่ต้องไปรายงานตัว รายละเอียดสอบถามโดยตรง ที่ สพร.สพฐ. ตามเบอร์โทรศัพท์ท้ายหนังสือ