สอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2563 ยังมีที่นั่งสอบว่างอยู่ ใครยังไม่สมัครรีบๆ เลย

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในศูนย์สอบต่าง ๆ ทั้ง แบบ PAPER & PENCIL และแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ยังมีที่นั่งสอบว่างอยู่ ผู้สมัครสอบยังสามารถเลือกสอบในศูนย์สอบที่ต้องการ หรือหากศูนย์สอบเต็ม โปรดเลือกศูนย์สอบใกล้เคียงหรือที่สะดวกได้

สมัครสอบได้ที่ https://ocsc5.thaijobjob.com/

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์