สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563

#ภาคเรียนที่1 ห้วงเวลา 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 รวม 20 สัปดาห์
#ภาคเรียนที่2 ห้วงเวลา 1 ธันวาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 รวม 20 สัปดาห์

รายละเอียด https://www.obec.go.th/archives/242701

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ครูวันดีดอทคอม

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์