สิทธิประโยชน์ บัตรทอง ปี 63 ได้อะไรเพิ่มบ้าง

สิทธิประโยชน์ บัตรทอง ปี 63 ได้อะไรเพิ่มบ้าง
สิทธิประโยชน์ บัตรทอง ปี 63 ได้อะไรเพิ่มบ้าง  E0 B8 9A E0 B8 B1 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 97 E0 B8 AD E0 B8 87 1 1 1024x512
สิทธิประโยชน์ บัตรทอง ปี 63 ได้อะไรเพิ่มบ้าง  E0 B8 9A E0 B8 B1 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 97 E0 B8 AD E0 B8 87 1

       สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง เป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพของคนไทย ซึ่งทำให้คนไทยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพได้เยอะมากๆ โดยในปี 2563 ทางสิทธิบัตรทองก็มีการขยายหรือเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

1.ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้แก่

      1.เพิ่มสิทธิประโยชน์ ยาออกทรีโอไทด์ แอซีเทต เป็นยาจำเป็นที่มีราคาแพง ในบัญชียา จ (2) สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคอะโครเมกาลี (Acromegaly) ที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกหรือฉายแสงแล้ว แต่ระดับฮอร์โมน GH และ IGF ยังสูงอยู่

      ทั้งนี้ โรคอะโครเมกาลีเป็นหนึ่งในโรคหายากที่มีความรุนแรงสูง มีอัตราเสียชีวิตสูง 2-4 เท่าของคนปกติ มีสาเหตุมาจากเนื้องอกของต่อมใต้สมอง ส่งผลให้ร่างกายผู้ป่วยสร้างโกรว์ธฮอร์โมน (Growth Hormone) มากกว่าคนปกติทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมาผู้ป่วยยังประสบปัญหาเข้าไม่ถึงยานี้

      2.ขยายระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิและทุกกลุ่มวัย จากเดิมที่ดูแลเพียงผู้สุงอายุติดบ้านติดเตียงในสิทธิบัตรทองเท่านั้น ก็ขยายออกเป็นทุกสิทธิสุขภาพ ทั้งข้าราชการและประกันสังคม และทุกกลุ่มวัย

       3.จัดระบบการรักษาโรคหายาก (Rare Disease) ในระบบหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยง การตรวจยืนยัน การรักษาพยาบาล และการติดตามผลการรักษา รวมถึงค่าพาหนะรับส่งต่อส่งกลับ ที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคหายากยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงยาที่ไม่มีขายในประเทศไทย ทั้งโรคเหล่านี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นหากมีระบบที่รองรับเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหายากเหล่านี้ ก็เหมือนกับทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวเหมือนมีชีวิตใหม่

       4.การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อก่อนมีการสัมผัสเชื้อ หรือ ยาเพร็พ (Pre-Exposure Prophylaxis: PrEP) สำหรับกลุ่มเสี่ยงในทุกสิทธิ จำนวน 2,000 ราย เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2563 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีลงได้ ดำเนินการนำร่องในสถานพยาบาล 51แห่ง ใน 21 จังหวัดทั่วประเทศ

สิทธิประโยชน์ บัตรทอง ปี 63 ได้อะไรเพิ่มบ้าง  E0 B9 80 E0 B8 94 E0 B9 87 E0 B8 81 1

2.กลุ่มเด็ก

      1.เพิ่มสิทธิประโยชน์ยาริทูซิแมบ (Rituximab) ยาจำเป็นที่มีราคาแพง ในบัญชียา จ (2) สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด NHL (Non-Hodgkin lymphoma) ในเด็ก ซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในไทย

      2.เพิ่มสิทธิประโยชน์วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรตา (Rotavirus Vaccine) ในทารกอายุ 2-6 เดือน ซึ่งโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กที่เข้านอนโรงพยาบาลด้วยโรคอุจจาระร่วงมีสาเหตุมาจากไวรัสโรตา โดยจะให้สิทธิดังกล่าวแก่เด็กไทยทุกคนในทุกปี

       3.เพิ่มรายการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ฟัน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ 100 บาท/ครั้ง กำหนดเป้าหมาย 2,005,740 คน งบประมาณจำนวน 200.57 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์ บัตรทอง ปี 63 ได้อะไรเพิ่มบ้าง  E0 B8 A1 E0 B8 B0 E0 B9 80 E0 B8 A3 E0 B9 87 E0 B8 87 1

       4.เพิ่มรายการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี เพื่อป้องกันฟันแท้ผุ ในอัตรา 250 บาท/ซี่ ไม่เกิน 4 ซี่/ราย/ปี เป้าหมายบริการ 1,046,110 คน งบประมาณจำนวน 261.52 ล้านบาท

3.กลุ่มผู้หญิง

      1.เพิ่มสิทธิคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ (HPV DNA test) ซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้นและเข้าสู่การรักษาได้เร็วก่อนลุกลาม ช่วยให้อุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกลดลงเมื่อเทียบกับวิธีคัดกรองในปัจจุบัน ทั้งยังมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน

      2.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเดิมเหมารวมอยู่ในงบบริการฝากครรภ์ มาเป็นจ่ายชดเชยตามรายการบริการ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพในช่องปาก ขัดและทำความสะอาดฟัน ขูดหินน้ำลาย อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการอยู่ที่ 500 บาท/ราย กำหนดเป้าหมาย 221,760 คน งบประมาณจำนวน 110.88 ล้านบาท 

      4.กลุ่มผู้ต้องขัง โดยเพิ่มสิทธิตรวจคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ ค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาทันท่วงที ลดการแพร่เชื้อเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ สนับสนุนแผนปฏิบัติการระดับชาติร่วมยุติปัญหาวัณโรค

      เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกๆด้านกันเลยทีเดียว สำหรับคนไทยที่มีสิทธิบัตรทอง ก็สามารถนำไปยื่นใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิคุ้มครองอยู่ ได้เลยนะคะ

ขอขอบคุณที่มาจาก : kaijeaw.in.th

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishThai