เตรียมสมัครทีแคสรอบ 1 แฟ้มสะสมผงาน2-16ธ.ค.นี้

เตรียมสมัครทีแคส 63 รอบ 1 แฟ้มสะสมผงาน 2-16ธ.ค.นี้ย้ำสมัครที่มหาวิทยาลัย

วันนี้ (25พ.ย.)ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทปอ. ได้เดินทางชี้แจงเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเท่าที่ฟังเด็กๆน่าจะเข้าใจระบบทีแคส63 ดี  ฝากย้ำเกี่ยวกับคู่มือสำหรับผู้สมัคร โรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในคู่มือจะมีรายละเอียด กำหนดการ ช่วงเวลา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทีแคสปี 2563 ขอให้เด็กและผู้เกี่ยวข้องเข้าไปศึกษาคู่มือ อ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจได้ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ เพื่อจะได้ปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดข้อผิดพลาดที่จะทำให้เสียสิทธิ์

ดร.พีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ทปอ.ขอให้นักเรียนที่จะสมัครทีแคส 63 เตรียมตัวให้พร้อม เพราะการรับสมัครทีแคสรอบ1 แฟ้มสะสมผลงาน กำลังจะเปิดรับสมัครแล้ว ในวันที่  2-16 ธ.ค.2562  ประกาศผลวันที่ 30 ม.ค. 2563 ยืนยันสิทธิ์วันที่ 30-31 ม.ค.63 สัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และสละสิทธิ์วันที่ 1-2 ก.พ. 63 ทั้งนี้ในการสมัครรอบที่1 นักเรียนจะต้องสมัครที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น  ดังนั้นนักเรียนจะต้องเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ทางเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการที่จะสมัคร  เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนดเงื่อนไขการสมัครแตกต่างกันไป   ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการรับสมัครที่ชัดเจน เช่น วันรับสมัคร  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกของแต่ละสาขา  คณะ เป็นต้น    แต่ก่อนจะสมัครอย่าลืมลงทะเบียนที่ทปอ.ก่อน

ขอขอคุณข้อมูลข่าวสารจาก เดลินิวส์ พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.31 น.