เปิดแล้วศูนย์อาชีวะอาสาช่วยประชาชนช่วงปีใหม่

สอศ.เปิด 259 จุดบริการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน บริการจุดพักรถ พักคน ช่วงเทศกาลปีใหม่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เปิดแล้วศูนย์อาชีวะอาสาช่วยประชาชนช่วงปีใหม่

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ที่ ปั๊มน้ำมัน ปตท.เจเค อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายณรงค์ แผ้วผลสงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563” ภายใต้คำขวัญ “ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดย นายณรงค์ กล่าวว่า นอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะภารกิจในการที่จะผลิตกำลังคน ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไปกับด้านวิชาการแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ บริการและช่วยเหลือสังคมในเรื่องที่ ตรงกับสาขาวิชาชีพของตนเอง รวมถึงได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อสังคมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เปิดแล้วศูนย์อาชีวะอาสาช่วยประชาชนช่วงปีใหม่

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ สอศ.ได้จัดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เพื่อให้บริการจุดพักรถ จุดพักคน ซ่อมรถยนต์จักรยานยนต์ บริการน้ำดื่มสำหรับประชาชน ผู้เดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา ที่ต้องใช้รถในการเดินทางตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 259 จุดบริการ โดยมีทีมครู นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์ ช่างกล สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว คอยให้บริการ ณ จุดบริการ ระหว่างวันที่27 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 รวม 7 วัน

“นอกจากนี้ สอศ.ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในพื้นที่ 48 จังหวัด ระหว่างวันที่วันที่ 27 ธ.ค.62-5 ม.ค.63  เป็นเวลา 10 วัน โดยมีทีมครู นักเรียน นักศึกษา ช่วยผู้ตรวจการขนส่งจังหวัดดูแลผู้โดยสารให้เดินทางอย่างปลอดภัยด้วย”นายณรงค์กล่าว

ขอขอบคุณเนื้อหาข้อมูลข่าวจาก เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 15.17 น.

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์