เมื่อเด็กทำความรู้หายไปในช่วงซัมเมอร์

⛱ เมื่อเด็กทำความรู้หายไปในช่วงซัมเมอร์
“Summer learning loss”

⛱ นี่คือปรากฏการณ์ที่คุณครูหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้ว แต่ไม่ทราบว่ามันมีชื่อเรียกด้วยค่ะ งานวิจัยพบว่า ในช่วงปิดเทอมนั้น ผลสัมฤทธิ์ของเด็กๆ ในด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ จะลดลง เทียบเท่ากับการเรียนในห้องหายไปประมาณ 1 เดือน และเมื่อเปิดเทอมกลับมาก็จะต้องมารื้อฟื้นกันเป็นการใหญ่ (re-teaching) กว่าจะเริ่มสอนเรื่องของชั้นต่อไปได้

⛱ การที่ความรู้หายไปนี้ มีคนเรียกมันว่า “ทฤษฎีน้ำไหล” นั่นคือ ในระหว่างปีการศึกษาเด็กทุกคนอยู่ในช่วงการเรียนรู้ แต่เมื่อปิดเทอม เด็กฐานะดีก็จะมีโอกาสในการฝึกฝน ทบทวน เข้าเรียนโปรแกรมภาคฤดูร้อนที่มีคุณภาพ และเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มเติมมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน ในขณะที่เด็กที่ไม่มีโอกาส ก็เหมือนก๊อกน้ำที่ปิดไปชั่วคราว. และสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับสมองเด็กก็คือ Use it or lose it วงจรความรู้ที่ไม่ได้ใช้ ก็มีความเสี่ยงจะถูกตัดทิ้งไป

ปิดเทอมหน้าร้อนนี้ ชวนเด็กๆมาทำ #15DayReadingChallenge กันนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก BBL Brain-based Learning Thailand

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์