#เรียนจบบรรจุเป็นครูทันที! โอกาสของน้องๆ ที่ฝันอยากเป็นครูของชุมชนมาถึงแล้ว ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 2

โอกาสของน้องๆ ที่ฝันอยากเป็นครูของชุมชนมาถึงแล้ว ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 2

โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564

เป้าหมายเพื่อผลิตครูพัฒนาชุมชนบ้านเกิด ที่ตอบโจทย์โรงเรียนห่างไกลขาดแคลนครู ที่สำคัญช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา แก้ปัญหาครูประจำการโยกย้ายบ่อยในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น

โปรดติดตามรายละเอียด
ตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 0795475

สำหรับน้องคนไหนที่สนใจ ติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.eef.or.th

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์