ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปี2563 แนะนำเตรียมอ่าน! แปะไว้เลย นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปี2563 แนะนำเตรียมอ่าน! แปะไว้เลย นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปี2563 แนะนำเตรียมอ่าน! แปะไว้เลย นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ            1024x538

ใครจะสอบครูผู้ช่วย แนะนำเตรียมอ่านและแปะไว้เลย ส่วนครู/ผู้บริหาร/บุคลากรทางการศึกษา ก็ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการทำงานได้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย

ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปี2563 แนะนำเตรียมอ่าน! แปะไว้เลย นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ p138995

รายละเอียดทั้งหมดอ่านได้ที่ :: เว็บไซต์ ศธ.360 องศา

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishThai