ไฟเขียว!เสนออีก5อนุบัญญัติการศึกษาสงฆ์

ไฟเขียว!เสนออีก5อนุบัญญัติการศึกษาสงฆ์
ไฟเขียว!เสนออีก5อนุบัญญัติการศึกษาสงฆ์                   1024x538

เห็นชอบ 5 อนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พร้อมเร่งจัดทำแผนงบประมาณ และแผนมาตรฐานการศึกษา

ไฟเขียว!เสนออีก5อนุบัญญัติการศึกษาสงฆ์ | เดลินิวส์ ไฟเขียว!เสนออีก5อนุบัญญัติการศึกษาสงฆ์ news PFXhuUZJAg161651 533

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่วัดหงส์รัตนาราม พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนราม ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 6/2563 โดยได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ คือ 1.ร่างประกาศแม่กองบาลีสนามหลวง ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 2.ร่างประกาศแม่กองธรรมสนามหลวง ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 3.ร่างประกาศประธานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 4.ร่างประกาศประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ฉบับที่… เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และ 5.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม

ภายหลังการประชุม พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศทั้ง 5 ฉบับ จากนั้นจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) พิจารณา ในวันที่ 7 ส.ค. จากนั้นจะเตรียมเสนอบอร์ดชุดใหญ่ คือคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรฯ กรรมการมส.เป็นประธาน ในวันที่ 17 ส.ค. เพื่อพิจารณาประกาศใช้ต่อไป พร้อมกันนี้จะมีการเร่งจัดทำแผนงบประมาณ และแผนมาตรฐานการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อให้ทันการทำเรื่องเสนอของบประมาณประจำปี 2565 ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.03 น.

ซานซิสโก สนามบิน (SFO), สหรัฐอเมริกา รถเช่าที่ดีที่สุดใน ซานซิสโก สนามบิน (SFO), สหรัฐอเมริกา ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ยกเลิกฟรี

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishThai