14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน 14
14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน 14 1024x538

       จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม เป็นวงกว้าง ทำให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องออกหลายๆ มาตรการ ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และควบคุมลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไม่ให้เพิ่มขึ้น

เริ่มจากมาตรการที่ออกมาในช่วงแรก จนล่าสุดมีมาตรการเพิ่มเติมออกมาในการประชุม ครม.วันที่ 7 เม.ย. โดยอนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยา โควิด-19 เฟส 3 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อการสาธารณสุข ดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งภาคการเงิน ภาคธุรกิจ ประชาชน และเกษตรกร

1.มาตรการแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท จากเดิมจ่ายเป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย.-พ.ค.) หรือคนละ 1.5 หมื่นบาท ขยายเป็น 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.) หรือคนละ 3 หมื่นบาท ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน E0 B8 A5 E0 B8 87 E0 B8 97 E0 B8 B0 E0 B9 80 E0 B8 9A E0 B8 B5 E0 B8 A2 E0 B8 99

2.เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พ.ค. เป็นวันที่ 1 ก.ค. โดยจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษา

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน E0 B9 80 E0 B8 A5 E0 B8 B7 E0 B9 88 E0 B8 AD E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B2 E0 B8 A3 E0 B9 80 E0 B8 9B E0 B8 B4 E0 B8 94 E0 B8 A0 E0 B8 B2 E0 B8 84 E0 B9 80 E0 B8 A3 E0 B8 B5 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B8 97 E0 B8 B5 E0 B9 88 1

3.ลูกจ้างรายได้ประจำ ในระบบประกันสังคม กรณีนายจ้างหยุดกิจการ และถูกเลิกจ้าง ทางประกันสังคมจ่ายชดเชย 50% ของค่าจ้าง หรือไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน ไม่เกิน 180 วัน และในกรณีหยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% ไม่เกิน 60 วัน หรือไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน และกรณีลาออก จ่าย 30% ไม่เกิน 90 วัน หรือ 4,500 บาทต่อเดือน

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน E0 B8 A7 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B8 87 E0 B8 87 E0 B8 B2 E0 B8 99 E0 B8 A3 E0 B8 B1 E0 B8 9A E0 B8 AA E0 B8 B9 E0 B8 87 E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 94 7500 1024x512 1

4.ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จาก 5% เหลือ 1% และมาตรา 39 ลดจาก 9% เหลือ 7% เป็นเวลา 3 เดือน และขยายเวลาส่งเงินสมบท งวดค่าจ้างเดือน มี.ค.-พ.ค.ออกไป 3 เดือน

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน E0 B8 9C E0 B8 B9 E0 B9 89 E0 B8 9B E0 B8 A3 E0 B8 B0 E0 B8 81 E0 B8 B1 E0 B8 99 E0 B8 95 E0 B8 99 E0 B8 A1 E0 B8 B2 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 B2 33

5.มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้กับผู้อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ตามขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า สูงสุด 3 พันบาท ซึ่งที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา และมาตรการล่าสุดลดค่าไฟฟ้า 3% ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน เม.ย. 

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน E0 B8 A1 E0 B8 B2 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 81 E0 B8 B2 E0 B8 A3 E0 B8 84 E0 B8 B7 E0 B8 99 E0 B9 80 E0 B8 87 E0 B8 B4 E0 B8 99 E0 B8 9B E0 B8 A3 E0 B8 B0 E0 B8 81 E0 B8 B1 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B2 E0 B8 A3 E0 B9 83 E0 B8 8A E0 B9 89 E0 B9 84 E0 B8 9F E0 B8 9F E0 B9 89 E0 B8 B2

6.มาตรการค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ทั้งของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จาก 50 หน่วยต่อเดือน เป็น 90 หน่วยต่อเดือน

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน E0 B8 A1 E0 B8 B2 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 81 E0 B8 B2 E0 B8 A3 E0 B8 84 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B9 84 E0 B8 9F E0 B8 9F E0 B9 89 E0 B8 B2 E0 B8 9F E0 B8 A3 E0 B8 B5 E0 B8 81 E0 B8 B1 E0 B8 9A E0 B8 9C E0 B8 B9 E0 B9 89 E0 B9 83 E0 B8 8A E0 B9 89 E0 B9 84 E0 B8 9F E0 B8 9F E0 B9 89 E0 B8 B2 1

7.มาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา ให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. และเริ่มจ่ายเงินประกันคืนตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. และลดค่าน้ำประปา 3% เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนพ.ค.

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน E0 B8 A1 E0 B8 B2 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 81 E0 B8 B2 E0 B8 A3 E0 B8 84 E0 B8 B7 E0 B8 99 E0 B9 80 E0 B8 87 E0 B8 B4 E0 B8 99 E0 B8 9B E0 B8 A3 E0 B8 B0 E0 B8 81 E0 B8 B1 E0 B8 99 E0 B8 81 E0 B8 B2 E0 B8 A3 E0 B9 83 E0 B8 8A E0 B9 89 E0 B8 99 E0 B9 89 E0 B8 B3 E0 B8 9B E0 B8 A3 E0 B8 B0 E0 B8 9B E0 B8 B2

8.เลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2562 จากเดิมขยายถึงวันที่ 30 มิ.ย. มาเป็นวันที่ 31 ส.ค. และเพิ่มสิทธิ์หักภาษีลดหย่อนประกันสุขภาพ จากเดิมไม่เกิน 15,000 บาท มาเป็นไม่เกิน 25,000 บาท 

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน E0 B9 80 E0 B8 A5 E0 B8 B7 E0 B9 88 E0 B8 AD E0 B8 99 E0 B8 8A E0 B8 B3 E0 B8 A3 E0 B8 B0 E0 B8 A0 E0 B8 B2 E0 B8 A9 E0 B8 B5 E0 B9 80 E0 B8 87 E0 B8 B4 E0 B8 99 E0 B9 84 E0 B8 94 E0 B9 89 E0 B8 9A E0 B8 B8 E0 B8 84 E0 B8 84 E0 B8 A5 E0 B8 98 E0 B8 A3 E0 B8 A3 E0 B8 A1 E0 B8 94 E0 B8 B2

9.ขยายวงเงินคุ้มครองเงินฝากที่ระดับ 5 ล้านบาทไปถึงวันที่ 10 ส.ค. 2564 เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ฝากเงิน และเพิ่มความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินในภาพรวม

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน E0 B8 82 E0 B8 A2 E0 B8 B2 E0 B8 A2 E0 B8 A7 E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 87 E0 B8 B4 E0 B8 99 E0 B8 84 E0 B8 B8 E0 B9 89 E0 B8 A1 E0 B8 84 E0 B8 A3 E0 B8 AD E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 87 E0 B8 B4 E0 B8 99 E0 B8 9D E0 B8 B2 E0 B8 81 E0 B8 97 E0 B8 B5 E0 B9 88 E0 B8 A3 E0 B8 B0 E0 B8 94 E0 B8 B1 E0 B8 9A 5 E0 B8 A5 E0 B9 89 E0 B8 B2 E0 B8 99 E0 B8 9A E0 B8 B2 E0 B8 97

10.ธนาคารแห่งประเทศไทย สนับสนุนสินเชื่อใหม่ หรือซอฟต์โลน วงเงิน 5 แสนล้านบาท ให้แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในอัตรา 0.01% ต่อปี ไปปล่อยสินเชื่อใหม่ให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารแต่ละแห่ง ไม่เกิน 500 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี โดยไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน E0 B8 98 E0 B8 99 E0 B8 B2 E0 B8 84 E0 B8 B2 E0 B8 A3 E0 B9 81 E0 B8 AB E0 B9 88 E0 B8 87 E0 B8 9B E0 B8 A3 E0 B8 B0 E0 B9 80 E0 B8 97 E0 B8 A8 E0 B9 84 E0 B8 97 E0 B8 A2 E0 B8 AA E0 B8 99 E0 B8 B1 E0 B8 9A E0 B8 AA E0 B8 99 E0 B8 B8 E0 B8 99 E0 B8 AA E0 B8 B4 E0 B8 99 E0 B9 80 E0 B8 8A E0 B8 B7 E0 B9 88 E0 B8 AD E0 B9 83 E0 B8 AB E0 B8 A1 E0 B9 88 E0 B8 AB E0 B8 A3 E0 B8 B7 E0 B8 AD E0 B8 8B E0 B8 AD E0 B8 9F E0 B8 95 E0 B9 8C E0 B9 82 E0 B8 A5 E0 B8 99 E0 B8 A7 E0 B8 87 E0 B9 80 E0 B8 87 E0 B8 B4 E0 B8 99 5 E0 B9 81 E0 B8 AA E0 B8 99 E0 B8 A5 E0 B9 89 E0 B8 B2 E0 B8 99 E0 B8 9A E0 B8 B2 E0 B8 97

11.ให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สามารถพักชำระหนี้เดิม ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 และมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยให้มีสภาพคล่อง

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน E0 B9 83 E0 B8 AB E0 B9 89 E0 B9 81 E0 B8 81 E0 B9 88 E0 B8 9C E0 B8 B9 E0 B9 89 E0 B8 9B E0 B8 A3 E0 B8 B0 E0 B8 81 E0 B8 AD E0 B8 9A E0 B8 81 E0 B8 B2 E0 B8 A3

12.เสริมสภาพคล่อง ดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน  โดยจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน  เพื่อเป็นแหล่งเงินสำรองชั่วคราว 

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน E0 B9 80 E0 B8 AA E0 B8 A3 E0 B8 B4 E0 B8 A1 E0 B8 AA E0 B8 A0 E0 B8 B2 E0 B8 9E E0 B8 84 E0 B8 A5 E0 B9 88 E0 B8 AD E0 B8 87 E0 B8 94 E0 B8 B9 E0 B9 81 E0 B8 A5 E0 B9 80 E0 B8 AA E0 B8 96 E0 B8 B5 E0 B8 A2 E0 B8 A3 E0 B8 A0 E0 B8 B2 E0 B8 9E E0 B8 95 E0 B8 A5 E0 B8 B2 E0 B8 94 E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 B2 E0 B8 AA E0 B8 B2 E0 B8 A3 E0 B8 AB E0 B8 99 E0 B8 B5 E0 B9 89 E0 B8 A0 E0 B8 B2 E0 B8 84 E0 B9 80 E0 B8 AD E0 B8 81 E0 B8 8A E0 B8 99

13.ลดอัตรานำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูฯ จากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราว จากเดิมอัตรา 0.46% เหลือ 0.23% ของฐานเงินฝาก เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติม ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ

14.ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ลิสซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อทะเบียนรถ ให้แก่ประชาชน

14 มาตราการสู้โควิด ว่างงานรับเงิน7500/เดือน ขยายเงิน 5000นาน 6เดือน E0 B8 98 E0 B8 99 E0 B8 B2 E0 B8 84 E0 B8 B2 E0 B8 A3 E0 B8 AD E0 B8 AD E0 B8 A1 E0 B8 AA E0 B8 B4 E0 B8 99 E0 B8 9B E0 B8 A5 E0 B9 88 E0 B8 AD E0 B8 A2 E0 B8 AA E0 B8 B4 E0 B8 99 E0 B9 80 E0 B8 8A E0 B8 B7 E0 B9 88 E0 B8 AD E0 B8 94 E0 B8 AD E0 B8 81 E0 B9 80 E0 B8 9A E0 B8 B5 E0 B9 89 E0 B8 A2 E0 B8 95 E0 B9 88 E0 B8 B3

       ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด19 วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. พบว่าลดลงจากเดิมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โฆษกศบค. แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโคโรนา 2019 เพิ่ม 38 ราย ยอดรวมสะสม 2,258 ราย เสียชีวิตรวม 27 ราย

ขอขอบคุณที่มา : thairath

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishThai