2ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมสูงสุด 7,500 กรณีว่างงาน

       ผลกระทบจากโควิด19 ที่กำลังระบาดหนักทำให้ปิดสถานประกอบการต่าง ๆ ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง และหยุดจ้างชั่วคราว เป็นผลให้รายได้ต่อเดือนลดน้อยลง จะพามาลงทะเบียนกรณีลูกจ้างว่างงาน-ตกงาน รับเงิน 7,500 บาทต่อเดือน

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th เพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิว่างงาน โดยเอกสารที่ต้องใช้ คือ บัตรประจำตัวประชาชน ต้องกรอกเลข 13 หลัก และเลขหลังบัตร ซึ่งคุณสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ที่บ้าน หรือที่อื่นก็ได้ หรือหากทำไม่เป็นจริง ๆ ต้องเดินทางไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดใกล้บ้าน

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งเอกสาร 3 อย่างแก่ประกันสังคม

เมื่อกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์กรมการจัดหางานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องยื่นเอกสาร 3 อย่าง แก่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัด ภายใน 30 วันหลังจากกดยืนยันว่างงานบนเว็บกรมการจัดหางานไปแล้ว โดยเอกสารที่ต้องยื่น ประกอบด้วย

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ว่างงาน

2) แบบฟอร์ม สปส 2-01/7 (ขอจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคม)

3) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เป็นชื่อของผู้ว่างงาน

แนวทางให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีว่างงานนี้จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา ม. 33 เท่านั้น ซึ่งหมายถึง ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยมีบริษัทส่งเงินสมทบให้ และตัวผู้ประกันตนเองนี้จะต้องส่งสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยจะได้รับเงินชดเชยดังนี้

ลูกจ้างภาครัฐ ที่หน่วยงานประกาศหยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจ่ายกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ* วิธีคำนวณ 15,000 x 0.50 = 7,500 บาท ต่อเดือน

ลูกจ้างเอกชนที่ตกงานช่วงโควิด ประกันสังคมจะจ่าย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ นานสูงสุด 180 วัน วิธีคำนวณ 15,000 x 0.50 = 7,500 บาท ต่อเดือน

ลูกจ้างลาออกเอง ประกันสังคมจ่าย 30% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ นานสูงสุด 90 วัน วิธีคำนวณ 15,000 x 0.30 = 4,500 บาท ต่อเดือน

ระยะเวลาสูงสุด 180 วัน สอบถามกับทางสำนักงานประกันสังคม

ห้ามลืม ! ถ้าไม่ได้คลิกรายงานตัวลงทะเบียนว่างงาน ระวังจะไม่ได้เงิน

เมื่อกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานแล้วอย่าลืมกดลงทะเบียนรายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีวันที่นัดหมายแจ้งไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งคุณต้องคลิกเลือกว่าได้ทำงานแล้วหรือยังไม่ได้ทำงาน สามารถเข้ามากดคลิกรายงานตัวได้บวกลบไม่เกิน 7 วันจากวันนัดหมายที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ จะมียอดเงินโอนเข้าบัญชีที่คุณแจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม หากจำนวนเงินไม่ถูกต้อง ทักท้วงได้ภายใน 30 วัน เพราะฉะนั้นต้องคอยตรวจสอบยอดเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีให้ครบถ้วน

       และนอกจากนี้ที่มีข่าวว่า ทางประกันสังคมจะมีจำนวนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทั้งจากนายจ้างและลูกจ้างนั้น กำลังอยู่ในที่ประชุม จะต้องรอคำตอบกันก่อน หากมีอัปเดตข้อมูลส่วนนี้ทางไทยรัฐออนไลน์จะรีบนำมาแจ้งคุณให้ทราบ สำหรับใครที่กำลังว่างงาน ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ก็รีบคลิกลงทะเบียนกันไว้ก่อน เพื่อไม่ให้พลาดการรับเงินทดแทนของตัวเอง สอบถามข้อมูลประกันสังคมได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทร. 1506

ขอขอบคุณที่มา : thaigov.go.th,กรมจัดหางาน,ประกันสังคม

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์