2ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมสูงสุด 7,500 กรณีว่างงาน

2ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมสูงสุด 7,500 กรณีว่างงาน
2ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมสูงสุด 7,500 กรณีว่างงาน                      1024x538

       ผลกระทบจากโควิด19 ที่กำลังระบาดหนักทำให้ปิดสถานประกอบการต่าง ๆ ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง และหยุดจ้างชั่วคราว เป็นผลให้รายได้ต่อเดือนลดน้อยลง จะพามาลงทะเบียนกรณีลูกจ้างว่างงาน-ตกงาน รับเงิน 7,500 บาทต่อเดือน

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th เพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิว่างงาน โดยเอกสารที่ต้องใช้ คือ บัตรประจำตัวประชาชน ต้องกรอกเลข 13 หลัก และเลขหลังบัตร ซึ่งคุณสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ที่บ้าน หรือที่อื่นก็ได้ หรือหากทำไม่เป็นจริง ๆ ต้องเดินทางไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดใกล้บ้าน

2ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมสูงสุด 7,500 กรณีว่างงาน E0 B8 82 E0 B8 B1 E0 B9 89 E0 B8 99 E0 B8 95 E0 B8 AD E0 B8 99 E0 B8 A5 E0 B8 87 E0 B8 97 E0 B8 B0 E0 B9 80 E0 B8 9A E0 B8 B5 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B9 83 E0 B8 8A E0 B9 89 E0 B8 AA E0 B8 B4 E0 B8 97 E0 B8 98 E0 B8 B4 E0 B8 81 E0 B8 A3 E0 B8 93 E0 B8 B5 E0 B8 A7 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B8 87 E0 B8 87 E0 B8 B2 E0 B8 992

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งเอกสาร 3 อย่างแก่ประกันสังคม

เมื่อกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์กรมการจัดหางานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องยื่นเอกสาร 3 อย่าง แก่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัด ภายใน 30 วันหลังจากกดยืนยันว่างงานบนเว็บกรมการจัดหางานไปแล้ว โดยเอกสารที่ต้องยื่น ประกอบด้วย

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ว่างงาน

2) แบบฟอร์ม สปส 2-01/7 (ขอจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคม)

3) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เป็นชื่อของผู้ว่างงาน

2ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมสูงสุด 7,500 กรณีว่างงาน E0 B8 82 E0 B8 B1 E0 B9 89 E0 B8 99 E0 B8 95 E0 B8 AD E0 B8 99 E0 B8 A5 E0 B8 87 E0 B8 97 E0 B8 B0 E0 B9 80 E0 B8 9A E0 B8 B5 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B9 83 E0 B8 8A E0 B9 89 E0 B8 AA E0 B8 B4 E0 B8 97 E0 B8 98 E0 B8 B4 E0 B8 81 E0 B8 A3 E0 B8 93 E0 B8 B5 E0 B8 A7 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B8 87 E0 B8 87 E0 B8 B2 E0 B8 993

แนวทางให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีว่างงานนี้จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา ม. 33 เท่านั้น ซึ่งหมายถึง ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยมีบริษัทส่งเงินสมทบให้ และตัวผู้ประกันตนเองนี้จะต้องส่งสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยจะได้รับเงินชดเชยดังนี้

2ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมสูงสุด 7,500 กรณีว่างงาน E0 B8 82 E0 B8 B1 E0 B9 89 E0 B8 99 E0 B8 95 E0 B8 AD E0 B8 99 E0 B8 A5 E0 B8 87 E0 B8 97 E0 B8 B0 E0 B9 80 E0 B8 9A E0 B8 B5 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B9 83 E0 B8 8A E0 B9 89 E0 B8 AA E0 B8 B4 E0 B8 97 E0 B8 98 E0 B8 B4 E0 B8 81 E0 B8 A3 E0 B8 93 E0 B8 B5 E0 B8 A7 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B8 87 E0 B8 87 E0 B8 B2 E0 B8 99

ลูกจ้างภาครัฐ ที่หน่วยงานประกาศหยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจ่ายกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ* วิธีคำนวณ 15,000 x 0.50 = 7,500 บาท ต่อเดือน

ลูกจ้างเอกชนที่ตกงานช่วงโควิด ประกันสังคมจะจ่าย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ นานสูงสุด 180 วัน วิธีคำนวณ 15,000 x 0.50 = 7,500 บาท ต่อเดือน

ลูกจ้างลาออกเอง ประกันสังคมจ่าย 30% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ นานสูงสุด 90 วัน วิธีคำนวณ 15,000 x 0.30 = 4,500 บาท ต่อเดือน

ระยะเวลาสูงสุด 180 วัน สอบถามกับทางสำนักงานประกันสังคม

ห้ามลืม ! ถ้าไม่ได้คลิกรายงานตัวลงทะเบียนว่างงาน ระวังจะไม่ได้เงิน

เมื่อกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานแล้วอย่าลืมกดลงทะเบียนรายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีวันที่นัดหมายแจ้งไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งคุณต้องคลิกเลือกว่าได้ทำงานแล้วหรือยังไม่ได้ทำงาน สามารถเข้ามากดคลิกรายงานตัวได้บวกลบไม่เกิน 7 วันจากวันนัดหมายที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ จะมียอดเงินโอนเข้าบัญชีที่คุณแจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม หากจำนวนเงินไม่ถูกต้อง ทักท้วงได้ภายใน 30 วัน เพราะฉะนั้นต้องคอยตรวจสอบยอดเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีให้ครบถ้วน

2ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมสูงสุด 7,500 กรณีว่างงาน E0 B8 82 E0 B8 B1 E0 B9 89 E0 B8 99 E0 B8 95 E0 B8 AD E0 B8 99 E0 B8 A5 E0 B8 87 E0 B8 97 E0 B8 B0 E0 B9 80 E0 B8 9A E0 B8 B5 E0 B8 A2 E0 B8 99 E0 B9 83 E0 B8 8A E0 B9 89 E0 B8 AA E0 B8 B4 E0 B8 97 E0 B8 98 E0 B8 B4 E0 B8 81 E0 B8 A3 E0 B8 93 E0 B8 B5 E0 B8 A7 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B8 87 E0 B8 87 E0 B8 B2 E0 B8 994

       และนอกจากนี้ที่มีข่าวว่า ทางประกันสังคมจะมีจำนวนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทั้งจากนายจ้างและลูกจ้างนั้น กำลังอยู่ในที่ประชุม จะต้องรอคำตอบกันก่อน หากมีอัปเดตข้อมูลส่วนนี้ทางไทยรัฐออนไลน์จะรีบนำมาแจ้งคุณให้ทราบ สำหรับใครที่กำลังว่างงาน ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ก็รีบคลิกลงทะเบียนกันไว้ก่อน เพื่อไม่ให้พลาดการรับเงินทดแทนของตัวเอง สอบถามข้อมูลประกันสังคมได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทร. 1506

ขอขอบคุณที่มา : thaigov.go.th,กรมจัดหางาน,ประกันสังคม

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishThai