4 ขั้นตอนต่อใบขับขี่ออนไลน์ เริ่มวันนี้ถึง 12เมษายน2563

       ลงทะเบียน ต่อใบขับขี่ออนไลน์ www.dlt-elearning.com เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของ โควิด-19 ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนี้ โดยท่านสามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้แล้วที่นี่ โดยกรอกข้อมูลและชมวิดีโออบรมความรู้ ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

คลิกปุ่ม “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม” กรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่ใบอนุญาตขับรถ, วันอนุญาตและวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถเลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 

ชมวิดีโอการอบรมตามที่เลือก เมื่อรับชมวิดีโอจนจบ (ห้ามกดข้าม ห้ามปิดหน้าต่าง) ดูจบคลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนสุดท้าย”

ขั้นตอนที่ 3

ยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถเพื่อรับผลการอบรม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เสร็จสิ้น”

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบผลการอบรม ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์” จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”

คลิกที่นี่ >>> ต่อใบขับขี่ออนไลน์  

       สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือต่อล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน สามารถลงทะเบียนผ่านระบบของกรมการขนส่งทางบกได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 12 เมษายน 2563

ขอบคุณที่มา : springnews

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์