LIVE ติวข้อสอบคณิตศาสตร์ ก.พ.63 (หลักสูตรใหม่) By…แก็บติวเตอร์

?LIVE ประจำวันที่ 19/12/62 พบกันที่เพจ : แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิตศาสตร์ เวลา 19.30 น. เนื่องจาก ก.พ. ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ภาค ก. มีอะไรใหม่ พร้อม Update ล่าสุด! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่